Ordningsregler Sättra Varf

 

Sättra Varfs Intresseförening, SVI, ägs av båtklubbarna Sätra Båtsällskap och Fiskarfjärdens Båtklubb. På varvet, som ligger i anslutning till Sätra Båtsällskaps hamn, förvaras vintertid ca 500 båtar. SVI administrerar med helt ideella insatser upptagningen och sjösättningen av samtliga båtar. Genom att följa några enkla ordningsregler kommer både du och din båt vara tryggare den tid båten tas upp, sjösätts och ligger på land. Avviker du från reglerna kan det efter beslut i styrelsen bli så illa att du inte bereds någon plats nästa år.

 

1. Innan upptagning

 

1.1 Normalt går det bra att ligga 5 timmar mot kajen på boj eller ankare, vill du ha plats i hamnen en längre tid, kontakta SBS hamnkapten i enlighet med information på anslagstavlan.

1.2  Förbered din båt innan du går in till mastkranen genom att skära ur segel, ta bort sprintar och lossa på vantskruvarna. Ligg inte vid mastkranen längre tid än vad som behövs för avmastningen.

1.3  Eventuell mast ska läggas i mastskjulet med spridare och rigg dementerad. Förstagsprofil kan vara kvar. Märk masten med namn och telefonnummer.

2. Vid upptagning

 

2.1 Du ska vara på plats den tid du fått dig tilldelad eller avtalat om och ha materiel och båt klara för upptagning. Vi har en stor organisation på plats för att på bästa sätt ta hand om din båt, är du inte förberedd eller inte på plats tar det längre tid för alla andra och varvet drabbas av onödiga kostnader. Uteblir du från din tilldelade tid placeras du av varvet in på en annan dag, till en extra kostnad..

2.2 Din pallning och stöttning ska vara anpassad till din båt. En dålig pallning eller stöttning kan leda till att du sjösätts igen tills du skaffat bättre grejer. Titta gärna på hemsidan eller fråga varvspersonalen vad som är passande. Vi rekommenderar i första hand Seaquipstöttor eller Tyresövagga. En motorbåt kan ha bockar enligt anvisning på hemsidan. Undvik hemmasnickrade lösningar då de ofta tar lång tid att få på plats. Har du en icke demonterbar vagga ansvar du själv för att den hamnar på rätt plats.

2.3 Anvisningar från vagnspersonalen ska följas. Personalen har lång erfarenhet av att ta upp alla typer av båtar, men du måste själv berätta om din egen båts egenheter, om den är framtung, utskjutande loggar, propelleraxelns placering etc. Det är du som är ansvarig för var vi sätter band och stöttor så markera gärna var det ska vara.

2.4 Fäst din tilldelade nummerbricka så att den är väl synlig även efter att du täckt din båt. Händer det något med båten är det tack vare nummerbrickan vi kan få tag i dig!

2.5Fakturan måste vara betald innan din båt kan tas upp, har du betalt sent, ta med kvitto eller var beredd att betala på plats. Obetalda båtar tas inte upp oavsett skäl.

2.6 Din båt måste vara försäkrad både för skador på den och på andras båtar. Vid en eventuell skada täcker din egen försäkring skadorna, normalt sett ersätter inte varvet någon självrisk. Du kan bli tvungen att visa upp ett försäkringsbesked.

2.7 Stanna kvar och hjälp till tills sista båt i ditt vagnslag är uppe om inte vagnspersonalen säger något annat.

3. Under vinterförvaringen

 

3.1 Din stöttning eller täckning får inte sticka ut mer än 35 centimeter på sidorna och ingenting framåt eller bakåt. Vi har begränsat med utrymme på varvet och det angivna utrymmet är det som du betalar för.

3.2 Du får inte övernatta i din båt när den står på land.

 

3.3 Ingen el får vara ansluten när du inte är i närheten av din båt. De flesta bränder på varv startar med anledning av kortslutningar i elektriskt material. Ladda batteriet fullt på hösten så räcker det till våren. Om inte är det antagligen dags att byta batterier i alla fall.

 

3.4 Slå av huvudströmbrytaren. Ännu ett sätt att minska risken för brand genom kortslutning. Dessutom minskar du risken för att batterierna laddas ur.

3.5 Du måste gå vakt på din tilldelade vaktdag, kan du inte gå, försök byta med någon eller hyr in en egen vakt, se speciell vaktinformation. Det tillkommer en extra avgift om du uteblir från din vakt.

3.6 Det ska råda god ordning runt omkring din båt, städning kan annars ske på din bekostnad.

3.7 Meddela varvet om din båt byter ägare under vintern, platsen kan dock inte överlåtas till ny ägare för kommande säsonger.

 

3.8 Du får inte genomföra blästrings- eller sprutmålningsarbete utan varvets tillåtelse. Dessa arbeten kan lätt orsaka skador på andra båtar om de inte utförs på rätt sätt.

3.9 Visa hänsyn vid bullriga och dammande arbeten. Du vill troligen inte heller att båtgrannen drar igång stora slipmaskinen när du just polerat klart? Kolla gärna med båtgrannen innan du börjar!

3.10 Om du ska göra något arbete där brandfaran är det minsta förhöjd, kolla med varvet innan du börjar. Detta innebär inte att varvet tar på sig risken för det arbete du utför, men vissa arbeten vill vi avråda från eller flytta din båt till en säkrare plats innan du börjar.

3.11 Du får inte arbeta med (slipa/måla etc.) din mast inne i mastboden, arbeten måste utföras utomhus.

4. Före och efter sjösättning

 

4.1 Du ska vara på plats den tid du fått och ha materiel och båt klara för sjösättning. Vi har en stor organisation på plats för att på bästa sätt ta hand om din båt, är du inte förberedd eller inte på plats tar det längre tid för alla andra och varvet drabbas av onödiga kostnader. Uteblir du från din tilldelade tid placeras du av varvet in på en annan dag, till en extra kostnad..

4.2Sjösättningen är ju årets bästa dag, väl värd att fira. Glöm inte att sätta flaggan innan din båt går i sjön!

4.3 Du måste städa efter dig på den plats där din båt stått under vintern. Vi har ingen personal som utför detta arbete och måste det städas efter dig kommer vi att ta betalt för det!

4.4 Sortera skräp och olja på rätt ställe, batterier kan vi inte ta hand om, de måste du själv återlämna där du köpte dem.

4.5 Stöttning och pallningsmaterial ska läggas på avsett område. Icke demonterbara vaggor ansvar du själv för att de avlägsnas från varvsområdet. Det som lämnas kvar på varvsområdet kommer att avlägsnas.

4.6 Normalt går det bra att ligga 5 timmar mot kajen på boj eller ankare, vill du ha plats i hamnen en längre tid, kontakta SBS hamnkapten i enlighet med information på anslagstavlan.

4.7 Det finns enligt vårt avtal med Stockholms Stad ingen möjlighet för dig att ha din båt kvar på land efter ordinarie sjösättning. Varvet har ingen möjlighet att ha båtar kvar under sommaren för större reparationsarbeten. För att stävja att båtar blir kvar på land tvingas vi ta ut en avgift och du riskerar att inte få ta upp din båt på varvet nästkommande år. Haverier och andra oförutsedda saker kan ju alltid ske, kontakta varvet om du inte kan sjösätta i tid på grund av något AKUT problem!

5. Avgifter

 

5.1 Ondödig adminstration kostar tyvärr varvet mycket pengar. Är din avgift inte betald efter påminnelse tvingas vi därför lämna över ärendet till inkasso. Då tillkommer inkassoavgift och förseningsavgift. Se därför till att din avgift är betald i tid.

5.2 Alla avgifter måste vara betalda innan din båt hanteras. Inga betalningar får göras på plats på varvet utan ska göras till varvets Plus-giro konto. Om betalning skett sent måste kvitto från inbetalning kunna visas upp.

5.3 Har avgift för hamn- resp. uppläggningsplats inte betalts inom föreskriven tid, kan föreningen säga upp rätten att utnyttja platsen inom 30 dagar. Styrelsen får bevilja uppskov med betalningen om det finns särskilda skäl för detta. Vid uppsägningstidens utgång får styrelsen uppmana båtägaren att inom den tid som styrelsen anger flytta bort båten och/eller annan egendom med upplysning att handräckning annars kan komma att begäras hos kronofogden för att på båtägarens bekostnad skaffa bort föremålen från föreningens område.

5.4 Alla upplagda båtar skall sjösättas senast 1 juni varje år. Båtägare som inte har möjlighet att sjösätta blir debiterad uppläggningsavgift efter 31 maj enligt gällande prislista. Är det av särskilda skäl (exempelvis sjukdom eller utlandstjänstgöring) omöjligt för båtägare att sjösätta båten kan styrelsen medge undantag. Skriftlig ansökan om detta inges till styrelsen före 15 maj. Åretruntuppläggning får maximalt ske tre år i rad räknat från 1 juni om avgifter betalts. Båtar eller annat lösöre som kvarligger på föreningens område mer än tre år i rad kan föreningen efter handräckning på båtägarens bekostnad avhysa. Egendom tillfaller föreningen utan lösen om båtägaren inte inom tre månader från anmaning till båtägarens senast för föreningen anmälda adress fört bort egendomen. 8 kap 22 § jordabalken.

Tips!

Lär känna din båtgranne, fråga vem det är och efter ärende om det dyker upp någon okänd person runt grannens båt. Det är ett enkelt sätt att undvika stölder.

Töm din båt medelbart efter upptagningen eller innan. Vi har mest stölder på varvet veckorna efter upptagningen.

Titta till din båt så ofta du kan under den tid den står på land. Småsaker är lätta att rätta till, det är värre med helt raserade ställningar eller båtar som vält för att stöttorna flyttat på sig.

Börja vårrustningen i tid så att din båt inte blir kvar på land efter ordinarie sjösättning, det är ofta fina dagar under presenningen redan i början på mars!